Goossens Gas Service & Loodgietersbedrijf

Erkenningen

Echte Installateur

Wat is dat, een echte installateur?

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Goede redenen dus om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

Wie is dat, Sterkin?

Stichting Sterkin is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. Sterkin is geheel onafhankelijk. Sterkin is beoordeeld door de Raad voor de Accreditatie en is daarmee zelf een erkend keurmerk.

Onze Erkenningsregelingen:

De door Sterkin / InstallQ Erkende installateurs gaan voor kwaliteit!